Professoripooli

Professoripooli oli säätiöiden järjestämä hanke jonka tavoite oli parantaa professoreiden mahdollisuutta harjoittaa tutkimustyötä apurahojen avulla. Taustalla oli näkemys että hallinnolliset sekä opetustehtävät yliopistoissa ovat kasvaneet tutkimukseen käytetyn ajan kustannuksella. Hanke päättyi vuonna 2015

Hankkeen kehittämiseen osallistuivat Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry., Suomen kulttuurirahasto, Professoriliitto ja yliopistot. Professoripoolin rahoitukseen osallistui jatkokaudella 2014-15 kaikkiaan 15 säätiötä.

Mukana olivat aakkosjärjestyksessä:

 • Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
 • Emil Aaltosen Säätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE
 • Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö
 • Orionin Tutkimussäätiö
 • Paulon Säätiö
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Suomen Parkinson-säätiö
 • Svenska Kulturfonden
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.
 • Tauno Tönningin Säätiö
 • Yksityisyrittäjäin Säätiö
 • Yrjö Jahnssonin säätiö

Professoripoolin myöntämän apurahan tarkoitus oli kattaa 12 kuukauden mittainen tutkimusjakso, jonka aikana yliopisto maksoi 55 professorin bruttopalkasta.

Tutkimusrahoitus Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston tutkimusrahoitus koostuu seuraavasti:

Yliopiston oma tutkimusrahoitus on 40 miljoonaa euroa, joka tulee valtion perusrahoituksesta sekä yliopiston omaisuuden tuotoista. Tämän rahoituksen tavoitteena on osin tukea sellaista tutkimusta joka ei saa ulkopuolista rahaa, esimerkiksi pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää.

Säätiöt tukevat Helsingin Yliopiston tutkimusta noin 20 miljoonalla vuodessa. Tämän päälle tulevat tutkijoiden henkilökohtaiset apurahat, jotka painottuvat nuoriin ja tohtorikoulutettaviin tieteentekijöihin.

NordForsk on yhteispohjoismaiden verkosto joka rahoittaa tutkimusta pohjoismaissa. 323 projektia sai vuosien 2009-2018 aikana rahoitusta 2124 miljoonaa Norjan kruunua. Helsingin Yliopistossa on toiminut kaksi NordForskin rahoittamaa huippuyksikköä.

Euroopan Unionin rahoitus tulee tutkimuksen puiteohjelman, nimeltään Horisontti 2020 kautta. European Research Council on keskeisessä roolissa rahoituksen kohdentamisessa.

Tekesille jätetyistä 50-60 vuosittaisesta hakemuksesta rahoitusta saa noin 30%. Innovaatiorahoituskeskus on tekee myös yhteistyötä rahoituksessa Suomen Akatemian kanssa.

Suomen Akatemia rahoittaa ennen kaikkea huippuyksikköjä. Vuosina 2012-2017 valituista 10 toimi Helsingin Yliopistossa. Hakemuksia tutkijoilta tulee vuosittain noin tuhat. Huippuyksiköiden lisäksi rahoitusta saavat akatemia- ja FiDiPro-professuurit.

Suomen Akatemia puolestaan saa osan rahoituksestaan Veikkauksen tuotoista eli rahapelien kautta.